Thẻ: Trách nhiệm

Trách nhiệm (tiếng anh là “responsibility”) là khả năng và cam kết của một cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong việc đảm nhận và thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc vai trò một cách đầy đủ và chủ động. Nó bao gồm sự ý thức và sẵn lòng chịu phần hậu quả về hành động, quyết định hoặc kết quả của bản thân nếu có sai trái.

Trách nhiệm không chỉ là việc tuân thủ các quy định, luật lệ và nội quy, mà còn bao gồm việc hành động theo chuẩn mực đạo đức và giá trị cá nhân hoặc tổ chức. Điều này có thể bao gồm việc tôn trọng quyền lợi và sự tự do của người khác, chăm sóc môi trường, và tham gia vào các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Trách nhiệm có thể được áp dụng ở nhiều mức độ, từ trách nhiệm cá nhân, gia đình, tổ chức đến trách nhiệm xã hội và quốc gia. Nó là một phần không thể thiếu của một cộng đồng hoặc xã hội có trật tự và phát triển bền vững, đồng thời cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ đáng tin cậy và chất lượng.