Thẻ: Trái đất

Trái Đất (tiếng Anh là “Earth”) là hành tinh chúng ta sống trên đó, là hành tinh thứ ba từ Mặt Trời trong hệ Mặt Trời và là hành tinh duy nhất mà chúng ta biết hiện đang tồn tại sự sống. Nó có một môi trường phong phú và đa dạng, bao gồm đại dương, lục địa, khí quyển và các hệ sinh thái khác, cung cấp điều kiện lý tưởng cho sự phát triển và tồn tại của đời sống trên hành tinh. Trái Đất cũng được biết đến là “hành tinh xanh” do có khả năng duy trì sự sống và sự phát triển của các loài sống trên đó.

Trái đất là gì của mặt trời?

Trái Đất là hành tinh thứ ba từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Trái Đất di chuyển quanh Mặt Trời trên một quỹ đạo elip, một phần của hệ Mặt Trời và cần khoảng một năm để hoàn thành một vòng quay.