Thẻ: Trung thực

Trung thực (tiếng anh là “honest”) là tính chất của việc nói lên sự thật và hành động theo những giá trị đạo đức và nguyên tắc. Đó là khả năng thể hiện ý kiến, suy nghĩ, và hành động một cách chân thành và không che giấu, không biến tấu hoặc biến đổi sự thật để đạt được lợi ích cá nhân hoặc gây ra hậu quả tiêu cực cho người khác.

Trung thực không chỉ bao gồm việc nói lên sự thật mà còn là việc làm theo lời nói của mình, giữ lời hứa và cam kết. Nó là việc đối xử với người khác một cách trung thực và công bằng, không gây ra sự lừa dối hoặc gian dối.

Tính trung thực là một trong những giá trị quan trọng nhất trong giao tiếp và quan hệ giữa con người. Nó tạo ra sự tin cậy và sự tôn trọng trong mối quan hệ, đồng thời cũng làm tăng cường sự hài lòng và sự hòa hợp giữa các bên.

Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, tính trung thực là yếu tố quyết định trong việc xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy và thành công, cũng như giữ vững uy tín và danh tiếng cá nhân.