Thẻ: Văn hóa

Văn hóa (tiếng anh là “Culture”) là một thuật ngữ phức tạp và đa chiều, thường được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, nhưng thường ám chỉ tổng thể các giá trị, niềm tin, nghệ thuật, phong tục, truyền thống và cách cư xử của một nhóm, cộng đồng hoặc quốc gia cụ thể. Đó là một phần không thể thiếu của định danh và bản sắc của mỗi nhóm con người.

Văn hóa không chỉ là những gì chúng ta làm hoặc tạo ra, mà còn bao gồm cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hiểu biết về thế giới xung quanh. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì các mối quan hệ xã hội, quy định các quy tắc và chuẩn mực, và tạo ra sự đa dạng và sự phong phú trong cuộc sống con người.

Văn hóa có thể biểu hiện thông qua nghệ thuật, văn hóa truyền miệng, kiến trúc, ẩm thực, thời trang, tôn giáo, lễ hội, và nhiều phương tiện và hình thức khác. Nó cũng thường thay đổi và tiến triển theo thời gian, do ảnh hưởng của các yếu tố như di cư, tiến hóa xã hội, và sự giao lưu văn hóa.

Tóm lại, văn hóa là một phần không thể tách rời của con người, định nghĩa sự đa dạng và độc đáo của mỗi nhóm và cá nhân, và có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi khía cạnh của cuộc sống.