Thẻ: Văn học Việt Nam

Văn học Việt Nam là một phần của văn hóa Việt Nam, bao gồm các tác phẩm văn học được sáng tác bằng tiếng Việt, phản ánh những giá trị văn hóa, lịch sử, và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây là một lĩnh vực quan trọng trong nền văn hóa của đất nước, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần của người Việt qua các tác phẩm văn học, từ thơ ca, truyện ngắn, tiểu thuyết đến kịch nghệ và các thể loại văn học khác.

Văn học Việt Nam đã có một lịch sử phong phú và đa dạng, bắt đầu từ những tác phẩm dân gian truyền miệng, như ca dao, tục ngữ, truyện kể, và tiếp tục phát triển qua các giai đoạn lịch sử và văn hóa khác nhau. Từ thời kỳ cổ điển với các tác phẩm như “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, đến thế kỷ 20 với sự xuất hiện của các nhà văn hiện đại như Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Nhật Ánh, văn học Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc.