Thẻ: Văn học

Văn học (tiếng anh là “literature”) là một loại hình nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ văn bản để biểu đạt ý nghĩa, cảm xúc và trải nghiệm của con người. Nó bao gồm một loạt các tác phẩm từ thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, tiểu luận, và nhiều hình thức sáng tác văn học khác.

Văn học có vai trò quan trọng trong việc tạo ra và truyền đạt kiến thức, giải trí, và nâng cao nhận thức về thế giới xung quanh. Nó thường thể hiện các giá trị văn hóa, xã hội và tâm linh, và có thể là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự suy ngẫm, phê phán xã hội và tạo ra sự thay đổi.

Văn học có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thể loại, thời kỳ, khu vực địa lý, và nhiều yếu tố khác. Nó phản ánh sự đa dạng của nền văn hóa và ngôn ngữ của mỗi quốc gia và cộng đồng.

Một số mẫu văn học nổi tiếng và ảnh hưởng bao gồm các tác phẩm của William Shakespeare, Leo Tolstoy, Jane Austen, Gabriel Garcia Marquez, và nhiều tác giả khác. Văn học không chỉ là một loại hình giải trí mà còn là một phần quan trọng của văn hóa nhân loại, giúp tạo ra, kết nối và truyền đạt những ý nghĩa và giá trị sâu sắc.