Thẻ: Xây dựng

Xây dựng (tiếng anh là “build”) là quá trình hoặc hoạt động của việc xây dựng, tạo ra hoặc phát triển một công trình, công việc hoặc dự án từ các thành phần cơ bản hoặc sẵn có. Đây có thể là quá trình xây dựng các công trình vật lý như các tòa nhà, cầu, đường, hầm, hoặc là các dự án trừu tượng như chính sách, chương trình, hay một tổ chức.

Quá trình xây dựng bao gồm các công đoạn như lập kế hoạch, thiết kế, tài liệu, tiến hành công việc xây dựng và kiểm tra, hoàn thiện. Nó đòi hỏi sự hợp tác giữa các chuyên gia và ngành nghề khác nhau như kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, nhà quản lý dự án, và các công nhân chuyên nghiệp.

Mục đích của việc xây dựng có thể là để tạo ra một cấu trúc vật lý hoặc hạ tầng phục vụ cho nhu cầu dân sinh, thương mại, công nghiệp hoặc hạ tầng giao thông. Nó cũng có thể là để triển khai các chương trình, dự án hoặc chiến lược để đạt được các mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh, xã hội hoặc chính trị.

Quá trình xây dựng thường đòi hỏi sự đầu tư về tài chính, thời gian và nguồn lực nhân lực. Đồng thời, nó cũng cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn an toàn và môi trường.