Thẻ: Ý nghĩa

Ý nghĩa (tiếng anh là “meaning”) là giá trị hoặc ý nghĩa mà một điều gì đó mang lại, thường được hiểu và cảm nhận bởi con người. Đó có thể là giá trị tinh thần, ý nghĩa sâu sắc, hoặc mục đích cụ thể mà một sự vật, sự kiện hoặc hành động đem lại cho cuộc sống hoặc cho một cá nhân.

Ý nghĩa có thể mở rộng từ các khái niệm trừu tượng như tình yêu, hạnh phúc, và sự tự do, đến những khía cạnh cụ thể của cuộc sống như công việc, gia đình, và mối quan hệ. Nó có thể được hiểu qua trải nghiệm cá nhân và quan điểm của mỗi người, và thường có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh.

Ý nghĩa có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá trị cá nhân, mục tiêu và hành vi, cũng như trong việc tạo ra sự cảm thông và sự kết nối giữa con người. Nó cũng có thể là nguồn động viên và năng lượng cho cuộc sống và sự phát triển cá nhân.