Thẻ: Yêu sớm

Yêu sớm là cụm từ thường được dùng để chỉ việc các bạn trẻ, đặc biệt là những người đang ở độ tuổi thiếu niên hoặc mới bước vào tuổi vị thành niên, bắt đầu tham gia vào các mối quan hệ lãng mạn. Độ tuổi này thường rơi vào khoảng từ 13 đến 17 tuổi. Đây là giai đoạn mà các bạn trẻ bắt đầu hình thành sự quan tâm sâu sắc đối với bạn khác giới, đồng thời cũng là lúc các cảm xúc và sự hấp dẫn lãng mạn đầu tiên phát triển.

Yêu sớm đôi khi được xem là một phần của quá trình trưởng thành, nơi các bạn trẻ khám phá cảm xúc cá nhân, học hỏi cách xây dựng và duy trì mối quan hệ cũng như phát triển các kỹ năng giao tiếp và cảm thông.