Thẻ: Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết (trong tiếng Anh được gọi là “Weather forecast”) là quá trình sử dụng khoa học để dự đoán tình hình thời tiết tại một địa điểm cụ thể trong tương lai. Các nhà khí tượng học thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn như vệ tinh, radar, và trạm đo khí tượng để phân tích các xu hướng và mô hình thời tiết hiện tại. Họ sau đó sử dụng các mô hình máy tính phức tạp để dự đoán cách thức các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, và gió sẽ thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định.

Dự báo thời tiết có thể được thực hiện trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, từ vài giờ đến vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, tùy thuộc vào nhu cầu và công nghệ sẵn có. Chất lượng và độ chính xác của dự báo thời tiết cũng đã được cải thiện đáng kể qua nhiều năm nhờ sự tiến bộ trong công nghệ và khoa học khí tượng.