Thẻ: Hợp tác

Hợp tác (tiếng anh là “cooperate”) là hành động của hai hoặc nhiều bên hoặc cá nhân làm việc cùng nhau để đạt được một mục tiêu chung, hoặc để giải quyết một vấn đề cụ thể. Đây là quá trình mà các bên tham gia cùng nhau, chia sẻ nguồn lực, kiến thức, ý tưởng và trách nhiệm để đạt được một kết quả mà một mình họ không thể làm được.

Hợp tác có thể xảy ra ở nhiều cấp độ, từ các cá nhân hoạt động trong một nhóm nhỏ cho đến các tổ chức quốc tế làm việc cùng nhau trên các vấn đề toàn cầu. Điều quan trọng là trong quá trình hợp tác, các bên thường cùng nhau thảo luận, đưa ra quyết định và chia sẻ trách nhiệm.

Hợp tác không chỉ giúp tăng cường hiệu quả và hiệu suất trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp mà còn tạo ra sự đồng lòng và sự hỗ trợ từ cộng đồng, giúp tạo nên một môi trường làm việc tích cực và cảm giác đóng góp vào một mục tiêu chung.